רונה סרלקר
תודעת כסף - להעז לחשב מסלול מחדש

כמי שגדלה במצוקה כלכלית קשה, הבנתי שתודעת הכסף שלי בחוסר מוחלט. יצאתי למסע של שינוי עבורי, ומשם הגיעה הבחירה - לעזור גם לאחרים במסעם להצלחה כלכלית. גרה בתובל שבגליל.