רועי בר אילן
הזורעים בדמעה.

מנהל כפר הנוער כדורי, על ההתמודדות עם פשיעה חקלאית, מנת חלקו כמנהל הכפר.